Onze Werkwijze.

Wij maken staal brandwerend, gecertificeerd voor een scherpe prijs.

Brandveiligheid.

Het vergroten van de brandveiligheid van staal door gebruik te maken van brandwerende coatings is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er zijn hele goede ontwikkelingen en verbeteringen geweest in brandwerende coatings voor staal. Inmiddels is het toepassen van een speciale brandwerende coating zelfs aan te bevelen boven het omkleden van de staalconstructie. Daarnaast is het meestal sneller en goedkoper. En kan bijvoorbeeld een stalen balk in het zicht worden gehouden.

Coaten volgens de hoogste standaard

Bij het aanbrengen van deze coatings speelt één factor een essentiële rol: de applicateur. De applicateurs van brandveiligstaal.nl doen de hele dag niets anders dan het brandwerend maken van staal door middel van het aanbrengen van een gecertificeerde brandwerende coating. Wij hanteren daarbij een zeer hoge kwaliteitsstandaard en volgen de “kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating” van Bouwen met Staal. Deze standaard
wordt door gemeenten en bevoegd gezag gezien als dé richtlijn voor het brandwerend maken van staal.

Staal brandwerend maken laat u over aan de specialist

Staal brandwerend maken is een vak en wij verstaan dat vak. Maar wat maakt een specialist nou eigenlijk een specialist? Een specialist zorgt ervoor:

 • dat aan de gestelde kwaliteitsrichtlijnen wordt voldaan;
 • dat u over de juiste verklaringen en certificaten beschikt, hiermee kunt u de hoge mate van brandwerendheid aantonen bij controlerende instanties zoals de brandweer;
 • dat er een gedegen calculatie wordt gemaakt zodat de juiste coatings in de juiste hoeveelheden worden aangebracht;
 • dat de ondergrond (het staal) geschikt is om de brandwerende coating op aan te brengen. Om de ondergrond schoon en vetvrij te maken moet vaak roest of verfresten worden verwijderd, expertise en goede apparatuur in hierbij van groot belang;
 • dat de juiste spuitapparatuur wordt gebruikt. Voor de perfecte afwerking met het minste verlies is naast de vakman ook professionele apparatuur van groot belang;
 • dat de laagdikte zeer frequent gemeten wordt. Om aan de gestelde
  brandveiligheidseis te voldoen moeten de verschillende lagen met de juiste dikte worden aangebracht.
Instortingsgevaar bij brand brandveiligstaal.nl

Ons concept

Onze werkwijze is erop gericht dat wij alle zorg bij u uit handen nemen. Van het meten van de profielen tot het contact met de brandweer. Ook de verantwoordelijkheid richting controlerende instanties nemen wij op ons. Wij werken uitsluitend met A-merk producten van hoge kwaliteit en al onze medewerkers zijn professioneel opgeleid. 

Wij werken secuur, efficiënt, tegen een scherpe prijs en altijd volgens de
meest recente kwaliteitsrichtlijnen. Zo heeft u een gecertificeerde oplossing en hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Locatiebezoek

Wij stemmen graag de bijzonderheden af bij u op locatie

Doordat wij met vaste prijzen werken kunnen wij u vaak telefonisch al een scherp aanbod doen. Desalniettemin maken wij graag persoonlijk met u kennis en bekijken wij vooraf de werkplek. Dit doen wij tijdens het locatiebezoek. Belangrijke punten tijdens dit bezoek zijn:

 • Kennismaken
  Persoonlijk contact is voor ons de basis van een goede samenwerking. Ondanks de mogelijkheden van de moderne communicatiemidde en gaat ervoor ons niks boven een ouderwetse handdruk.
 • Maten opnemen
  Om de laagdiktes exact te kunnen calculeren nemen wij de maten van de profielen op.
 • Controle ondergrond
  Om aan de strenge kwaliteitseisen te kunnen voldoen controleren wij of de ondergrond voldoet aan de basisvereisten. Wij zorgen er bij elke klus voor dat het staal vetvrij en schoon is, zo mogen er bijvoorbeeld geen verfresten of roest aanwezig zijn.
 • Gewenste afwerking
  Door het brede scala aan beschikbare topcoats zijn vele afwerkingen mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende RAL kleuren. Hier adviseren wij u graag over.
laagdikte meten van staal

Bepalen laagdikte

Wij berekenen de exacte laagdikte

Essentieel bij het brandwerend maken van staal is het bepalen van de laagdikte. Om aan 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten of zelfs 120 minuten brandwerendheid te voldoen moet er per laag coating een bepaalde minimale laagdikte worden aangebracht. De laagdikten worden
bepaald op basis van de ETA (European Technical Assessment) van het aan te brengen product.

Deze laagdikte is afhankelijk van:

 • Het type profiel
 • De brandwerendheidseis
 • Het aan te brengen product
 • De kritieke staaltemperatuur
 • Ligger of staander

Het maken van de accurate calculaties kent voor ons geen geheimen. Een goede calculatie begint bij een goede schouwing waar wij veel aandacht geven aan de bovenstaande punten. De meest professionele software op dit gebied in combinatie met onze ruime ervaring zorgt vervolgens voor de juiste laagdiktes en hoeveelheden. Deze laagdikte vormen de minimale hoeveelheden die wij zullen aanbrengen op de verschillende profielen.

Offerte

Wij doen u graag een scherp voorstel

Doordat wij met een vaste prijs werken voor o.a. de brandwerende laag, het calculeren, het schouwen en het certificeren hoeven wij alleen nog maar eventuele kosten voor een primer, topcoat of het geschikt maken van de ondergrond te calculeren. 

 

Tijdens het locatiebezoek meten wij waar nodig alle profielen na en bekijken wij of de ondergrond voorbehandeld moet worden. Hierdoor kunnen wij u in de meeste gevallen al tijdens een het locatiebezoek een scherp voorstel doen.

document staal brand veilig maken
afplakken brand veilig staal

De voorbereidende fase

De basis voor het perfecte resultaat

Voordat de eerste laag (de primer) wordt aangebracht moet de ondergrond schoon, droog, vet- en roestvrij zijn. Soms doen wij dit handmatig, soms doen wij dit machinaal bijvoorbeeld met een zand straalmachine. Door enkel te werken op een schone en vetvrije ondergrond voorkomen wij dat de verf gaat loslaten. Hierbij verwijderen wij bijvoorbeeld roest en verfresten.

Ook hierbij zijn de kwaliteitsrichtlijnen van “Bouwen met staal” leidend. Van hieruit bepalen wij bijvoorbeeld de reinheidsgraad bij het zandstralen (deze moet 2,5 Sa (volgens ISO 8501-1)). Ook houden wij ons aan de roestgraad die in dit document bepaald is, zo mag bijvoorbeeld de walshuid van het staal niet loslaten en een bestaande verflaag niet los zitten..

Afplakken
Doordat wij bij voorkeur de verf met een airless spuit aanbrengen, is het cruciaal om de omgeving netjes af te plakken voor een strak resultaat. Afplakken kost soms meer tijd dan het spuiten van het staal zelf, maar zorgt er wel voor dat uw materialen en de omgeving netjes blijft.

Aanbrengen verfsysteem

Keurig aangebracht conform Europese normen

Wanneer de ondergrond geschikt is gemaakt brengen onze gecertificeerde applicateurs de coatings aan. In de meeste gevallen gebruiken wij hiervoor een specialistische airless verfspuit, dit zorgt meestal voor een strakke afwerking en de laagdikten kunnen zeer nauwkeurig bepaald worden. Wanneer in bepaalde situaties is het echter beter om de coating met een roller of kwast aan te brengen.

De minimale laagdiktes uit de calculatie zijn hierin leidend. Om zeker te zijn van het beste resultaat brengen wij de brandwerende laag (en in sommige gevallen de primer en topcoat) aan in meerdere dunne lagen. Dit is weliswaar arbeidsintensief maar het zorgt voor betere hechting en een strakker resultaat dan wanneer u kiest voor één dikke laag. Deze brandwerende laag brengen wij aan conform de instructies van de leverancier.

document staal brand veilig maken

Green label

Het meer en deel van onze coatings die wij gebruiken hebben het green label. Dit zijn coatings waarbij het percentage organische bestanddelen onder de detectielimiet zitten. Hiermee proberen wij onze voetafdruk op onze planeet zoveel mogelijk te beperken.

Controle laagdiktes
Met een laagdiktemeter controleren wij na het aanbrengen van elke laag controleren de laagdikte op meerdere punten. We meten de laagdiktes zowel nat als droog volgens de ISO 2808 (2007) rekening houdend met de benodigde steekproeven.

nazorg en controle staal brand veilig maken

Overhandigen certificaten

Aantoonbaar brandveilig

Wanneer wij de brandwerendheid van de stalen constructie hebben opgewaardeerd, waarbij alle laagdiktes zijn meten, voorzien wij u van de benodigde verklaringen en certificaten. In de meeste gevallen moet u immers kunnen aantonen dat de brandveiligheid geborgd is. De certificaten die wij hiervoor afgegeven zijn bekend bij de bevoegde instanties. Mochten er toch nog vragen zijn van deze instanties dan kunnen wij de contacten van u overnemen.

De brandveiligheid kan worden aangetoond met de onderstaande documenten:

 • Laagdikterapport
 • Kwaliteitsrapport applicatie
 • Certificaat van behandeling
 • Productcertificaat (Declaration of Performance)

Nazorg

Zo blijft u aan de gestelde normen voldoen

Wij staan voor onze kwaliteit. Wij geven dan ook zonder enige twijfel een jaar garantie op de uitvoering. Mocht de verf in deze periode toch onverhoopt toch loslaten dan herstellen wij dit kosteloos voor u. 

Verlengde garantie
Veel van onze klanten kiezen ervoor de garantie te verlengen middels een onderhoudscontract. Hierbij komen wij jaarlijks langs om de brandveiligheid van het staal te checken. Hierbij meten wij onder andere op vele plaatsen de laagdikte en herstellen wij eventuele schade aan de coating. Een kleine schade aan de coating kan namelijk grote gevolgen hebben omdat ook hierbij de ketting zo sterk is als de zwakste schakel.

Wilt u meer informatie over dit contract of meer informatie over onze diensten? dan komen wij graag met je in contact.

Je kunt ons bereiken via:

(088) 112 54 98 

info@brandveiligstaal.nl

www.brandveiligstaal.nl