Is mijn staal Brandveilig?

Hoe zit dat nou met staal? Wat zijn de regels omtrent brandveiligheid?

Regelgeving

De brandveiligheid van een (kantoor)gebouw wordt bepaald door zeer veel factoren. Het materiaalgebruik en het type en het gebruik van het gebouw bepalen de hoeveelheid en aard van de brandbare materialen en daarmee de brand- en rookontwikkeling.

Of en in hoeverre een gebouw als geheel brandveilig is, wordt bepaald door bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen én gebouwbeheer en -onderhoud, in hun onderlinge samenhang afgestemd op de specifieke situatie.

Bepalingsmethoden

Het Bouwbesluit geeft bepalingsmethoden om aan te tonen dat aan de eisen voor brandwerendheid wordt voldaan. Een experimentele bepalingsmethode staat in de NEN 6069.
Voor de rekenkundige bepalingsmethoden zijn er aparte normen per constructiemateriaal; voor staal zijn dit de Eurocodes NEN-EN 1990, 1991-1-2 en 1993-1-2. In de NEN-EN 1990 zijn de belastingen vastgelegd die de constructie tijdens brand moet kunnen dragen.

Oplossingen voor brandveilige kantoorgebouwen met een staalconstructie

  • Dimensioneren
  • Tweede draagweg
  • Staal-Betonconstructies
  • Bouwkundige Integratie (waaronder geïntegreerde liggers)
  • Brandwerend betimmeren
  • Brandwerende spuit mortel
  • Brandwerende verf (opzwellende coatings)
  • Sprinklerinstallaties
  • Water gevulde buisconstructies

Na controle

Na het uitvoeren van de juiste oplossing voor het brandveilig maken van het staal dient een nacontrole toegepast te worden.  

Conclusie: Naast andere bouwsoorten moet ook staal brandwerend worden gemaakt om te voorkomen dat gebouwen instorten en zo meer mensenlevens gered kunnen worden. Meer weten? Neem dan hieronder contact met ons op!